PRAWOSŁAWNY DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ "BETANIA" W STANISŁAWOWIE JEST JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO.

Prowadzi statutową działalność charytatywną-opekunczą przy parafii prawosławnej św. Aleksandry w Stanisławowie.

 

Zakład zapewnia pomoc:
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym w podeszłym wieku, wyznania prawosławnego z diecezji warszawsko bielskiej a także innych diecezji  jak również osobom innego wyznania.

Naszym celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych osób przebywających w naszej palcówce; umożliwienie osobom samotnym i potrzebującym przebywania w godnych warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez zapewnienie całodobowej kompleksowej opieki.

Dom jest usytuowany 45 km od Warszawy. Dojazd samochodem/autobusem z dworca gdańskiego. Przystanek docelowy nr 2 w Stanisławowie przy cerkwi.